top of page
APPLIED POTTERY AND CERAMICS_edited.jpg

SCROLL DOWN AFTER THE GREEK TEXT FOR THE ENGLISH ONE

 

Εισαγωγικό σημείωμα.

  Η ενασχόληση με τον πηλό μας προσφέρει την δυνατότητα για παιχνίδι, πείραμα και δημιουργία. Ο πηλός, το περισσότερο πλαστικό φυσικό υλικό, βρίσκεται σε πολλές και διαφορετικές ποιότητες, διεγείρει τις απτικές μας αίσθησεις, μας καλεί να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά αλλά μας δίνει και μία ευρεία γκάμα δυνατοτήτων ώστε να αναπτύξουμε την προσωπική μας έκφραση.

  Άλλες φορές ο πηλός γίνεται οδηγός μας, όταν έχουμε διάθεση για ''περιπέτεια & εξερεύνηση'' και άλλες φορές τον ''τιθασεύουμε'' σε καλοσχεδιασμένες και απόλυτες φόρμες. Τα φυσικά υλικά συνεχίζουν και στα επόμενα στάδια της κεραμικής να μας δίνουν μια απεριόριστη γκάμα χρωμάτων και υφών με τη βοήθεια της φωτιάς και της χημείας. Ένα μοναδικό και ιδιαίτερο αντικείμενο είναι δυνατόν να γεννηθεί μέσα απο αυτή την διαδικασία όπου η αξία του ειναι πολλές φορές η ίδια η εμπειρία της δημιουργίας του.

                                                                      Χάρης Πανουσόπουλος 

 

                                          

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

 Τα μαθήματα είναι προσανατολισμένα στην μάθηση των τεχνικών και των εφαρμογών του αντικειμένου της κεραμικής, πάντα σε σχέση με τον προσωπικό ρυθμό του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Η κατανόηση της λειτουργίας του υλικού καθώς και των σταδίων για την ολοκλήρωση ενός κεραμικού έργου απαιτούν ιδιαίτερη αφοσίωση και αυτοσυγκέντρωση.

 Οι μαθητές θα παράξουν χρηστικά ή διακοσμητικά αντικείμενα ενώ θα τα διακοσμήσουν και θα τα ζωγραφίσουν με ειδικά χρώματα ή άλλα υλικά της κεραμικής όπως οξείδια και μπαντανάδες. Στην συνέχεια θα προχωρήσουν στα επόμενα στάδια που περιλαμβάνουν τα ψησίματα και την εφυάλωση των έργων τους.

  TMHMATA
  • Τρίτες

  • Τετάρτες 

      ΩΡΕΣ 19.00 - 21.30

                         

  • Μηνιαία συνδρομή
      110 ευρώ (4 μαθήματα/μήνα) και 200 ευρώ (8 μαθήματα/μήνα)​.
  • Η κράτηση της θέσης σας γίνεται μόνο με την προπληρωμή της μηνιαίας συνδρομης αφού επικοινωνήσετε στο 6938864598 για κράτηση θέσης ή στείλετε mail.​ 
​​
     
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
*Η μηνιαία συνδρομή αφορά 4 μαθήματα, την ίδια μέρα της κάθε εβδομάδας για 4 εβδομάδες μόνο μέσα στον μήνα που αντιστοιχεί στην συνδρομή.
*Η κράτηση θέσης γίνεται μόνο με την εξόφληση της μηναίας συνδρομής πρίν την έναρξη των μαθημάτων.
*Η μηνιαία συνδρομή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο.
*Αφού ολοκληρωθεί ένα έργο ανήκει στον μαθητή και είναι υποχρεωμένος να το παραλάβει εντός μίας εβδομάδας.
Open Studio Athens
Introductory note
Dealing with clay offers the opportunity for play, experiment and creation. Clay, the most plastic natural material, is found in many different qualities, stimulates our tactile senses, invites us to highlight its special features but also gives us a wide range of possibilities to develop our personal expression.
Other times the clay becomes our guide, when we are in the mood for "adventure & exploration" and other times we "tame" it in well-designed and absolute forms. Natural materials continue in the next stages of ceramics to give us an unlimited range of colors and textures with the help of fire and chemistry. A unique and special object can be born through this process where its value is often the very experience of its creation.
Haris Panousopoulos

                            APPLIED POTTERY AND CERAMICS

Students practice with clay in all techniques of ceramics and decoration of objects. They will produce functional or decorative objects while they will have the opportunity to decorate them and paint them with special colors and other ceramic materials such as oxides and engobes in order to proceed with the first firing. Then they will use enamels and glazing and the 2nd and final firing will take place.


COURSES
 
  • Tuesday
  • Wednesday
 
      Hours 19.00 - 21.30
  • Monthly participation cost (4 or 8 courses/month) - 110 or 200 euros.
The reservation is made only with the payment of your participation after contacting 6938864598 or by sending mail.

                                            IMPORTANT TERMS

* The monthly subscription concerns 4 or 8 courses, on the same day of the week for 4 weeks in each month. Absences are not made up.
* The reservation is made only with the payment of the monthly subscription before the start of the course.
* The monthly subscription is not refundable in any case and for any reason.

* Once completed, the pieces belong to you and are stored in studio for only two weeks.
 
  • Contact 6938864598 to reserve your place.
bottom of page